staba

staba
3 stabà sf. (4) „?“: Duonos svaras, kruopų staba, reiks badą kentėtie LTR(Tvr).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • štaba — ךtaba sf. 1. žr. štoba 1: Nu, ir aš eisiu drauge su jumis vogti, aš toks mažiukas, įlįsiu par kokią skylę, štabas atidarinėsiu BsPII141(Prnv). 2. žr. štoba 4: Nusipirkiam gelžies štabikę Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • staba- — *staba , *stabaz germ., stark. Maskulinum (a): nhd. Stab; ne. staff (Neutrum), stick (Neutrum); Rekontruktionsbasis: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd …   Germanisches Wörterbuch

  • staba — 1 stabà sf. (4) stebėjimas, įsižiūrėjimas: Po Kalėdų ka būs Trijų karalių stabõs mėnuo, ka jau kits kitą pasidaboti galia Žr. Stabų laikas per trumpas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • staba — 2 staba sf. Krz253 žr. stabas 6 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stabalis — stabãlis (= stabbalis?) sm. (2) vandens užliejama pieva: Pieva, apsruvusi vandenimi, vadinas stabãlis J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stabarinti — stabãrinti ( yti), ina, ino tr. raminti, stabdyti: Jis testa spietį stabãrina Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • štabanas — štabãnas sm. (2) NdŽ 1. NdŽ, LKAI148(Lpl, Jnš) prastas, senas arklys. 2. scom. prk. kas nepaslankus, surambėjęs, stuobrys: Dideli štabãnai buvom – nebleido į mokyklą niekas Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stabarius — stabãrius, ė smob. (2) menk. nemandagus, nelankstus žmogus: Kai Kairiūčia išėjo, bobutė mane apibarė ir pavadino stabarium už tai, kad aš, kai tetula mane peržegnojusi, neatsistojęs ir nepabučiavęs jai rankos A.Vien …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stabaryti — stabãryti, ija, ijo žr. stabarinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Cape Verdean Creole — Kriolu, Kriol, kriolu kabuverdianu Spoken in Cape Verde, Cape Verdean diaspora Native speakers 926,078[1]  (date missing) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”